Bize Ulaşın: 0 216 290 12 20 / 21

3. Köprü Hakkında Bilgilendirme

III. Köprü Ve Otoyollarından Ücret Ödemeden Yapılan Geçişlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Bilgilendirme

-Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’ndan ücret ödemeksizin yapılan geçişlerde; geçişin yapıldığı tarihi izleyen 15 gün içerisinde geçiş ücretini usulünce ödemeyen kişiler bakımından ilgili yasa gereğince yazılı geçiş ücretinin 4 katı tutarındaki ceza uygulaması yapılmaktadır.

-6001 Sayılı Kanun’un 30/5 maddesi uyarınca geçiş ücreti ile bu ücretin 10 katı tutarındaki ceza, genel hükümlere göre işletmeci şirket tarafından tahsil edilmektedir. Genel hükümlere göre yapılacak takip işlemlerinde yasal düzenleme gereğince yasal takip öncesi bilgilendirme yapılması gerekli değildir.

-3996 Sayılı Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun işletme hakkı müvekkilimiz olan IC İÇTAŞ ASTALDI Üçüncü Boğaz Köprüsü Ve Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım Ve İşletme AŞ’ye aittir. Hukuk büromuz ise, işletmeci şirketin vekilliğini Bu çerçevede; müvekkil şirket adına hukuk büromuzca yapılan yasal takiplerde büromuzca hazırlanan takip talepleri doğrultusunda ilgili icra müdürlüğünce borçluya ödeme emri gönderilmektedir.

-Ödeme emrinin tebliğiyle birlikte 7 günlük süre içerisinde ödeme emrinde gösterilen asıl alacak ve fer’ileriyle birlikte takip talebinde gösterilen miktar ile ödeme tarihi arasında geçen süre için hesaplanacak faiz ve vekalet ücretinin birlikte ödenmesi gerekmektedir. yürütmektedir.

-Ödeme emrinin düzenlendiği tarih itibariyle ödeme tarihi net olarak bilinmediğinden ödeme tarihine kadar yürütülecek faizin icra müdürlüğünce bilinmesi mümkün olmadığından; ödeme emrini tebliğ alan müşterilerimizin sadece ödeme emrinde gösterilen miktarı yatırmasıyla icra takip dosyasının kapanması mümkün olmamaktadır.

-Bu çerçevede ödeme emrinde gösterilen hesap numarasına ödeme yapmadan önce yine ödeme emrinde gösterilen büromuza ait telefon numarası üzerinden büromuza ulaşılarak net bedelin öğrenilip bu miktar üzerinden ödeme yapılması müşterilerimizin menfaatine olacaktır.

-İcra takibinin kesinleşmesi ve borcun tümüyle ödenmemesi halinde 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu’nun 78. maddesi uyarınca müvekkil şirket adına borçlunun sahibi bulunduğu taşınır ve taşınmaz malvarlığı değerleriyle, maaşına ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına hükmî ve fiili haciz uygulaması yapılacağından icra takiplerinde hukuk büromuzla irtibata geçilerek ödeme emrini gönderen icra müdürlüğünün ödeme emrinde gösterilen hesabına ödeme yapılması ya da e-devlet portalı üzerinden ödemenin sağlanması müşterilerimizin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi bakımından önem taşımaktadır.